ACTIVITIES

Workshops

01.10.2015: Kick-off og innledende workshop. Molde

15.12.2015: Presentasjoner fra EFFEKT-prosjektet. Brunvoll, Molde

05.04.2016: IoT modenhet mv. Ekornes, Sykkylven

10.05.2016: Bedriftscase, kartlegging for masteroppgave. NTNU IPK, Trondheim

26.10.2016: Sjøtransport, nedstrøms innovasjon, muligheter industri 4.0 og survey om teknologibruk og sourcing. NTNU IPK, Trondheim

01.03.2017: Norsk innovativ produksjon. Aak hotell, Åndalsnes

08.11.2017: Kan blokkjeder brukes i produksjonsnettverk? Høgskolen i Molde

12.09.2019: ERP og digitalisering. Brunvoll, Molde

Oversikt bedriftscase

Grønn distribusjon

PipeLife

WP1, MFM

 

Autonom, automatisk og digitalisert produksjonscelle i en manuell fabrikk

Kleven

WP3, WP4

 

Det digitalisert verft

Kleven

WP3, WP4

 

Lean og den automatiserte og digitaliserte fabrikk

Ekornes

WP3

 

Planning in the 4.0 world

Ekornes, PipeLife

WP3

 

Bærekraftige forretningsmodeller

Ekornes, Brunvoll, Kleven, PipeLife, Norwegian Rooms?, iKuben?

 

RFID for forbedret internlogistikk og materialflyt

PipeLife, Kleven?

 

Strategic adoption of industry 4.0 technologies in manufacturing networks

Ekornes, Norwegian Rooms

 

Produksjons- og verdikjedestrategi i industri 4.0

Brunvoll

WP1, WP2

 

Innovation in manufacturing networks

iKuben, Norwegian Rooms

WP1, WP2, SINTEF

Backshoring

Kleven, iKuben?, Norwegian Rooms?

WP2

The offshoring/reshoring decision

Ekornes, iKuben, Norwegian Rooms

WP1, WP2

 

Muliggjørende teknologi og innovasjon

iKuben, Norwegian Rooms, Kleven, PipeLife

WP2

 

Green distribution in manufacturing supply chains

Ekornes, PipeLife

WP1, MFM

 

Information utilization in the planning process for high variety/low volume manufacturing

Brunvoll, Kleven

WP1, WP3, WP4, MFM

 

Maturity Model as guide for decisions

Tentativt Ekornes, Brunvoll

WP4 (og 1,2,3)

 

Operationalizing Industry 4.0

IKuben, Brunvoll

WP2, WP4

Please reload

PARTNERS: